Χαρούμενη επιστήμη

Λάδι σε μουσαμά
Ιούνιος 2002
100x100 cm

(zoom 872K) 
 
 
Αποδόμηση 
Λάδι σε μουσαμά
Μάιος 1997
90x100 cm
(zoom 459K) 
 
 
Κρίση ταυτότητας
Λάδι σε μουσαμά
Ιούλιος 2001
50x60 cm
(zoom 158KB) 
 
 
Σύνθεση  
Λάδι - αλουμίνιο - ορείχαλκος - μάρμαρο
Ιανουάριος 1998
40x50 cm
(zoom 508K) 
 
 
"Η σπορά"
Λάδι
Αύγουστος 1997
60x70 cm
(zoom) 
 
 
Ο μίτος της Αριάδνης
Λάδι σε μουσαμά
Ιούλιος 2003
50x60 cm
(zoom 403K)