Τιμή στον Καραβάτζιο – Τα όρια του υπαρκτού

Λάδι σε μουσαμά
Απρίλιος 2003
40x50 cm

(zoom 885K) 
 
 
Αλέξανδρος
Μάρμαρο
2011
(zoom 521 KB) 
 
 
Ευκλείδεια Δομή  
Ακρυλικό και Αλουμίνιο σε ξύλο
Μάρτιος 2005
100x100 cm
(zoom 451 KB) 
 
 
Αναδόμηση  
Λάδι σε μουσαμά
2012
90x100 cm
(zoom 176 KB) 
 
 
Διείσδυση  
Ακρυλικό και Αλουμίνιο σε ξύλο
Φεβρουάριος 2005
40x50 cm
(zoom 633K) 
 
 
Η Μαρία ως Υπατία ή το χρώμα της Γεωμετρίας είναι Κίτρινο  
Λάδι σε μουσαμά
Δεκέμβριος 2005
50x60 cm
(zoom 495K)