"νύν"

Λάδι
Δεκέμβριος 2014
70x80 cm

(zoom)Κλαδί ελιάς

Λάδι σε μουσαμά
Ιούνιος 2013
50x60 cm

(zoom 372K)Οι τρεις κουρτίνες ΙΙ

Λάδι σε μουσαμά
Ιούλιος 2013
70x80 cm

(zoom 414K)Έρως - Η Πρακτική Αρετή Ως Σώμα Και Η Θεωρία Ως Ψυχή Ενωμένες Με Το Πνεύμα Σε Ένα Άνθρωπο

Λάδι σε μουσαμά
Ιούνιος 2010
100x120 cm

(zoom 436K)Χωρίς Τίτλο

Λάδι σε μουσαμά
Νοέμβριος 1994
80x120 cm

(zoom 377K) 
 
 

Δισκοβόλος του Μύρωνα

Λάδι σε μουσαμά
Νοέμβριος 2004
150x180 cm

(zoom 497K) 
 
 
Ανθρώπινο
Λάδι σε μουσαμά
Ιούνιος 2004
50x60 cm
(zoom 450K) 
 
 
Δούρειος Ίππος
Λάδι σε μουσαμά
Αύγουστος 2004
50x60 cm
(zoom 476K) 
 
 
Η έμπνευση και ο συνθέτης
Λάδι σε μουσαμά
Οκτώβριος 2004
50x60 cm
(zoom 681 K) 
 
 
Δούρειος ίππος
Λάδι σε μουσαμά
Ιούλιος 2001
50x60 cm
(zoom 387K) 
 
 
Το όνειρο στο όνειρο της Πηνελόπης
Λάδι σε μουσαμά
Δεκέμβριος 1998
50x60 cm
(zoom 402K)